Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO JE , CO CHCE A CO NABÍZÍ IPA

IPA je ...

 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s více než 268 000 členy, t.č. z 62 států světa,
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru,
 • politicky i odborově nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci,
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností mezi policejními příslušníky,
 • přijata na základě jejího účelu a cílů sociální radou UNO dne 5.června 1967 do registru generálního sekretariátu UNO jako nevládní organizace při hospodářské a sociální radě,
 • od 25.7.1977 registrována u Evropské rady s poradním statutem na seznamu mezinárodních organizací,
 • registrované sdružení IPA sekce ČR, je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace.
 • Územní organizace IPA č. 217 při MV, která má svou právní subjektivitu byla založena 19. dubna 2001.

chce ...

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi, v zahraničí,
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce,
 • svou spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií,
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých,
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti,
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru,

a nabízí ...

 • formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn (s příspěvky pro zúčastněné členy IPA),
 • lokální, regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech,
 • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání,
 • policejní studijní a vzdělávací cesty do dalekých zemí,

a najdete nás ...

 • Mapa


 

SERVO PER AMIKECO
"Služba přátelstvím"